RESSURSIAUDITITE KOOSTAMINE

Meetme „Ettevõtete ressursitõhusus” raames

Auditid ja analüüsid

Auditid ja analüüsid

High_Temperature_64

Soojus

Ventilatsioon

Elekter

Elekter

Electric_Light_bulb_64

Valgustus

Mõõtmine

Mõõtmine

Wind_sign_64

Suruõhk

Big_Water_Drop_64

Vesi

Olekupõhine hooldus

Mehaanika

Mehaanika

tootmislahendused

Tootmis- lahendused

Hoiame Kokku Grupp OÜ on inseneribüroo, mis pakub energiasäästmise täislahendusi. Lahendusi pakutakse soojuse, ventilatsiooni, mõõtmise, elektri, valgustuse, vee, suruõhu, olekupõhise hoolduse, mehaanika ja tootmispõhistes valdkondades, kus eesmärgiks kvaliteetseim lahendus parimate tulemustega. Oleme orienteeritud lahendustele, kus tasuvusaeg jääb alla kolme aasta.

Vee kokkuhoid

66142
Kokku hoitud vett

1139618
Kokku hoitud raha

Valgustuse kokkuhoid

3032
Kokku hoitud elektrienergiat

Kütte kokkuhoid

3037
Kokku hoitud soojusenergiat

Tegevusvaldkonnad

Soojus

Soojus

Automaatikasüsteemid
Koostootmisjaamad
Päikesepaneelid
Projekteerimine
Soojustagastus
Soojussõlmed
Jahutus

ventilatsiooni lahendused

Ventilatsioon

Automaatikasüsteemid
Tehniline auditeerimine
Seadistamine ja optimeerimine
Seire ja kaughaldus
Hooneautomaatika
Projekteerimine
Mõõdistamine

Energiasäästu mõõtmine

Mõõtmine

Mõõtmissüsteemid
Seiresüsteemid
Vesi, soojus, elekter
Riistvaralahendused
Tarkvaralahendused
Alarmsüsteemid
Projekteerimine

Elekter

Elekter

Monitoorimissüsteemid
Monitoorimisteenused
Reaktiiv- ja aktiivenergia
Stand-by elimineerimine
Rikete avastamine
Arvestite kontroll
Päikesepaneelid

valguse kokkuhoiu lahendused

Valgus

Valgustusprojektid
Juhtimissüsteemid
Tööstusvalgustus
Büroovalgustus
Välisvalgustus
Projekteerimine
Eksperthinnangud

Vee kokkuhoid

Vesi

Säästmislahendused
Mõõtmissüsteemid
Tarbimisanalüüsid
Tasuvusarvutused
Soojustagastus
Mõõtmised

Suruõhu lahendused

Suruõhk

Süsteemide auditeerimine
Lekete avastamine
Tarbimisanalüüsid
Tootmisanalüüsid
Ultraheliseadmed
Projekteerimine

olekupõhine hooldus

Olekupõhine hooldus

Õhu- ja gaasilekete avastamine
Mehaanikasüsteemide kontroll
Elektrisüsteemide inspektsioon
Auru- ja hüdroventiilide kontroll
Olekupõhise hoolduse lahendused
Hermeetilisuse kontroll

auditid

Auditid/analüüsid

Energiasäästmislahenduste kava
Tarbimis- ja kuluanalüüsid
Energiasäästmislahenduste
meetmete pakett
Energiatõhususanalüüsid
Tehniline auditeerimine
Ressursi- ja energiaaudit

mehaanika

Mehaanika

Määrimissüsteemid ja -koolitused
Hooldusalased koolitused
Juurpõhjuste analüüsid
Kulumise inspektsioon
Rikete avastamine
Ekspertiisid
.

tootmislahendused

Tootmislahendused

Elektrikulu monitoorimissüsteemid
Liinide monitoorimissüsteemid
Ultraheli- ja vibratsiooni
püsimonitoorimissüsteemid
Mõõtmissüsteemid
Seiresüsteemid

Soovid energiasäästmise täislahendusi?

Võta ühendust