16. – 18. ja 20. oktoober

Räägime meetmest, projektidest ja ka reaalsetest tulemustest.

11 esinejat

Koolitust viivad läbi ettevõtete, teadusasutuste ja Keskkonnaministeeriumi esindajad ning teised oma ala eksperdid.

Euroopaliit regionaalfond

Koolitusest

Keskkonnaministeerium rakendab perioodil 2014-2020 „Ettevõtete ressursitõhususe“ meedet (täpsem info meetme kohta) kogumahuga 110 000 000 €, mille eesmärgiks on suurendada Eesti ressursitootlikKust tööstusettevõtete ressursitõhususe projektide toetamise kaudu. Käesoleva aasta alguses avati KiKis investeeringu taotluste pilootvoor. Ettevõtte kohta on võimalik taotleda kuni 2 000 000 € toetust.
Koolitus on suunatud tootmis- ja tööstusettevõtetele järgmistes valdkondades:
 • Toiduainetööstus
 • Puidutööstus
 • Ehitusmaterjalide tootmine
 • Mäetööstus
 • Paberitööstus
 • Plastitööstus
 • Mööblitööstus
 • Keemiatööstus
Koolitusele ootame eelkõige nimetatud valdkondade ettevõtete tootmis-, tehnika-, haldus- ja tegevjuhte.

20.10 - Tallinnas, Tehnopoli Startup Inkubaatoris, Mäealuse 2/1

Kohad hetkel täis!

Ajakava

 • 9.00 Kogunemine
 • 9.15 Jaana Merisaar, Keskkonnaministeerium – ressursitõhususe meede
 • 9.30 Priit Põdra, Tallinna Tehnikaülikool – tõrkeanalüüsi meetodid
 • 10.00 Marti Arak, Hoiame Kokku Grupp – ultrahelitehnoloogia olekupõhises hoolduses
 • 10.30 Paus: kohv ja suupisted
 • 11.00 Leo Rummel, Energex Energy Experts – soojuslikud protsessid
 • 11.30 Marti Arak, Hoiame Kokku Grupp – ressursitõhususe strateegiline lähenemine
 • 11.45 Kersti Lužkov, Estonian Cell – kogemuslugu
 • 12.00 Siim Umbleja, Keskkonnainvesteeringute Keskus – meetme ampluaa
 • 12.30 Lõppsõna, küsimused/ vastused

18.10 - Tartus, Eesti Maaülikoolis, Friedrich Reinhold Kreutzwaldi 1

Ajakava

 • 14.00 Kogunemine
 • 14.15 Jaana Merisaar, Keskkonnaministeerium – ressursitõhususe meede
 • 14.30 Heigo Mõlder, Tallinna Tehnikaülikool – elekter kui ressurss
 • 15.00 Marti Arak, Hoiame Kokku Grupp – mõõtmine ja monitoorimine
 • 15.30 Paus: kohv ja suupisted
 • 16.00 Leo Rummel, Energex Energy Experts – soojuslikud protsessid
 • 16.30 Andre Zahharov, Alexela Group – kogemused ja protsess
 • 17.00 Timo-Mati Pall, Keskkonnainvesteeringute Keskus – meetme ampluaa
 • 17.30 Lõppsõna, küsimused/ vastused

17.10 - Kohtla-Järvel, TTÜ Virumaa Kolledžis, Järveküla tee 75

Ajakava

 • 14.00 Kogunemine
 • 14.15 Jaana Merisaar, Keskkonnaministeerium – ressursitõhususe meede
 • 14.30 Leo Rummel, Energex Energy Experts – soojuslikud protsessid
 • 15.00 Andre Laanemets, SKF Estonia – tõrkeanalüüsi meetodid
 • 15.30 Paus: kohv ja suupisted
 • 16.00 Marti Arak, Hoiame Kokku Grupp – ultrahelitehnoloogia olekupõhises hoolduses
 • 16.30 Andre Zahharov, Alexela Group – kogemused ja protsess
 • 17.00 Timo-Mati Pall, Keskkonnainvesteeringute Keskus – meetme ampluaa
 • 17.30 Lõppsõna, küsimused/ vastused

16.10 Pärnus, Kutsehariduskeskuses, Niidupargi 8

Ajakava

 • 14.00 Kogunemine
 • 14.15 Jaana Merisaar, Keskkonnaministeerium – ressursitõhususe meede
 • 14.30 Tiiu Tamm, Tiiu Tamm Inseneribüroo – valgustustehnika
 • 15.00 Marti Arak, Hoiame Kokku Grupp – valgustus ja juhtimine
 • 15.30 Paus: kohv ja suupisted
 • 16.00 Leo Rummel, Energex Energy Experts – soojuslikud protsessid
 • 16.30 Marti Arak, Hoiame Kokku Grupp – ressursisuditi protsess
 • 16.45 Leo Rummel, Energex Energy Experts – ressursiauditi protsess Valmose näitel
 • 17.00 Siim Umbleja, Keskkonnainvesteeringute Keskus – meetme ampluaa
 • 17:30 Lõppsõna, küsimused/ vastused

Esinejad

Marti Arak

Marti Arak

Hoiame Kokku Grupp OÜ

TTÜ magistrikraadiga mehaanika- ja tootearendusinsener, kes omab kaheksa aastast tugevat müügi-, turundus- ja projektide juhtimise kogemust.. Juhtimiskogemused ning inseneri kompetents on andnud Martile võimekuse eest vedada ka Euroopa suurimat robotivõistlust Robotex. Hobi korras mängib Marti bridži, malet ja tegeleb robotiehitusega.

Leo Rummel

Leo Rummel

Energex Energy Experts OÜ

TTÜ soojusenergeetika magister MSc. Leo on töötanud üle 7 aasta Eesti Energias. Juhtinud kokku 17 erinevat arendusprojekti elektri- ja soojuse tootmise, jäätmete taaskasutuse ja põlevkivigaasi kasutuse valdkonnas.

Jaana Merisaar

Jaana Merisaar

Keskkonnaministeerium

TTÜ magistrikraadiga toidutehnoloog. Jaana omab lisaks tehnoloogi kogemusele pea viie aastast müügikogemust toiduainetööstuse sektoris. Keskkonnaministeeriumis juhib Jaana ressursitõhususe meetme projekti.

Priit Põdra - koolitaja

Priit Põdra

Tallinna Tehnikaülikool

TTÜs õpinguid alustanud ning Rootsi Kuninglikus Tehnikaülikoolis doktorikraadi kaitsnud mehaanikainsener. TTÜ professori, Eesti Energia inseneriosakonna juhi ning praegune praegune TTÜ mehaanikateaduskonna õppeprodekaani ametikoht koos aastatepikkuse eksperditööga on Priidule andnud kogemuse ja teadmised mistahes mehaanikasüsteemi inspekteerimisel, analüüsimisel ja auditeerimisel.

Andre Zahharov

Andre Zahharov

Alexela Group OÜ

TTÜ ehitusteaduste magister, töötanud ligi 10 aastat Keskkonnaministeeriumi haldusalas. Praegu nõustab Alexela Grouppi kuuluvaid ettevõtteid keskkonna, tööohutuse ja kvaliteedi valdkonnas.

Siim Umbleja

Siim Umbleja

Keskkonnainvesteeringute Keskus

Tallinna Tehnikaülikooli keemia- ja keskkonnakaitsetehnoloogia taustaga Siim tegeleb KIKis energeetika ja parema ressursikasutuse valdkonnaga. Tal on enam kui 10 aastat kogemust Euroopa
Struktuurifondide projektide hindamisel ja elluviimisel.

Timo-Mati Pall

Keskkonnainvesteeringute Keskus

Timo-Mati on õppinud Tallinna Ülikoolis keskkonnakorraldust ning tegeleb KIKis kaugkütte ja parema ressursikasutuse valdkondade projektidega. Varasemalt on ta olnud Keskkonnaministeeriumis Euroopa struktuurifondide projektide projektijuht ja keskkonnamõju hindamise järelevalvaja.

Heigo Mölder

Heigo Mõlder

Tallinna Tehnikaülikool

PhD - TTÜ Elektroenergeetika ja Mehhatroonika instituudi teadur. Tema peamine teadustegevuse valdkond on olnud elektromagnetiline ühilduvus ja elektrikvaliteet. Lisaks on Heigo elektroonika ja riistvara start-up´de entusiast. Ta on Baltimaade suurima riist-ja tarkvara hackathon’i TehnoHack eestvedaja. Samuti on ta elektroonikatöödega, lisaks töötubade, remondikohvikute ja muude interaktiivsete ürituste organiseerimisega tegeleva Skeemipesa hackerspace’i asutaja.

Tiiu Tamm

Tiiu Tamm

Tiiu Tamm Inseneribüroo OÜ

TTÜ energeetika teaduskonna diplomeeritud insener, tehnikateaduste magister. Omanimelise ettevõtte Tiiu Tamm Inseneribüroo OÜ juhatuse liige, kes koolitab ja nõustab erineval valgustustehnilisel tasemel olevaid kliente kogu valgustustehnika valdkonnas.

Kersti Lužkov

Estonian Cell AS

Lõpetanud TÜ keemia teaduskonna. AS-s Estonian Cell töötanud keskkonna- ja kvaliteedijuhina 12 aastat, st osalenud tehase käivitamisel algusest peale.
Vastutusaladeks on keskkonnateemad, puitmassi kvaliteedi tagamine, samuti toor- ja reoveega seotud küsimused.

Andre Laanemets

SKF Estonia OÜ

Lõpetanud Tallinna Tehnikakõrgkooli eriala tehnomaterjalid ja turundamine ning töötanud viimased 5 aastat ettevõttes SKF Estonia OÜ tehnilise müügi insenerina. Tööalaselt tegeleb Andre erinevate SKF tooteplatvormide kasvatamisega nii Eestis kui ka Baltikumis.

Koolitus on kõigile osalejatele tasuta

(50 kohta igal koolitusel).

Registreerimise vorm

Ees- ja perekonnanimi

Ettevõte

Amet

Email

Telefon

Vali endale sobiv koolituse koht

Kust kuulsid koolitusest?