Auditid ja analüüsid

Auditid ja analüüsid

High_Temperature_64

Soojus

Ventilatsioon

Elekter

Elekter

Electric_Light_bulb_64

Valgustus

Mõõtmine

Mõõtmine

Wind_sign_64

Suruõhk

Big_Water_Drop_64

Vesi

Olekupõhine hooldus

Mehaanika

Mehaanika

tootmislahendused

Tootmis- lahendused

Auditid ja analüüsid

auditid
 • Ressursiaudit
 • Energiaaudit
 • Ekspertarvamused
 • Tehniline auditeerimine
 • Tarbimis- ja kuluanalüüsid
 • Energiasäästmislahenduste kava
 • Energiasäästmislahenduste meetmete pakettide koostamine

Soojus

Soojus
 • Projekteerimine
 • Päikesepaneelid
 • Eksperthinnangud
 • Ventilaatorsüsteemid
 • Targa maja lahendused
 • Energiatõhususanalüüsid
 • Jahutus
 • Soojussõlmed
 • Soojustagastus
 • Seiresüsteemid
 • Koostootmisjaamad
 • Automaatikasüsteemid

Ventilatsioon

ventilatsiooni lahendused
 • Mõõdistamine
 • Projekteerimine
 • Seire ja kaughaldus
 • Tehniline auditeerimine
 • BMS
 • Juhtimissüsteemid
 • Automaatikasüsteemid
 • Seadistamine ja optimeerimine

Mõõtmine

Energiasäästu mõõtmine
 • Projekteerimine
 • Vesi, soojus, elekter
 • Temp, niiskus, CO2
 • Mbus, impulss, LoRa
 • Kauglugemissüsteemid
 • Mõõtmistarkvara
 • Mõõtmisriistvara
 • Seiresüsteemid
 • Alarmsüsteemid
 • Mõõtmissüsteemid

Elekter

Elekter
 • Päikesepaneelid
 • Monitoorimisteenused
 • Monitoorimissüsteemid
 • Tarbimis- ja kuluanalüüsid
 • Elektrikvaliteedi kontroll
 • Arvestite kontroll
 • Rikete avastamine
 • Reaktiiv- ja aktiivenergia
 • Stand-by elimineerimine
 • Hoone energiabilansi leidmine

Valgustus

valguse kokkuhoiu lahendused
 • Projekteerimine
 • Valgustusprojektid
 • Valgusmõõtmised
 • Juhtimissüsteemid
 • Eksperthinnangud
 • Tööstusvalgustus
 • Büroovalgustus
 • Välisvalgustus
 • Showvalgustus
 • Retailvalgustus

Vesi

Vee kokkuhoid
 • Soojustagastus
 • Kulumõõtmised
 • Tasuvusanalüüsid
 • Tarbimisanalüüsid
 • Mõõtmissüsteemid
 • Säästmislahendused

Suruõhk

Suruõhu lahendused
 • Soojustagastus
 • Projekteerimine
 • Tarbimisanalüüsid
 • Tootmisanalüüsid
 • Ultraheliseadmed
 • Lekete avastamine
 • Süsteemide auditeerimine
 • Lekete mahtude hindamine

Olekupõhine hooldus

olekupõhine hooldus
 • Hüdroventiilide kontroll
 • Hermeetilisuse kontroll
 • Õhu- ja gaasilekete avastamine
 • Elektrisüsteemide inspektsioon
 • Laagrite täpne määrimine
 • Mehaanikasüsteemide kontroll
 • Olekupõhise hoolduse lahendused
 • Auru kondensaadieemaldajate kontroll

Mehaanika

mehaanika
 • Ekspertiis
 • Õlianalüüsid
 • Juurpõhjuste analüüsid
 • Hooldusalased koolitused
 • Mehaanikasüsteemide kontroll
 • Määrimissüsteemid- ja koolitused

Tootmislahendused

tootmislahendused
 • Seiresüsteemid
 • Mõõtmissüsteemid
 • Liinide monitoorimisüssteemid
 • Ultraheli- ja vibratsiooni püsimonitoorimissüsteemid
 • Elektrikulu monitoorimissüsteemid