Electric_Light_bulb_64

Valgustus

High_Temperature_64

Küte

Big_Water_Drop_64

Vesi

Wind_sign_64

Suruõhk

Speedometer_64

Elekter

ICU_Monitor_64

Mõõtmine

Ventilatsioon

Olekupõhine hooldus

Auditid

Electric_Light_bulb_64

Valgustus

High_Temperature_64

Küte

Big_Water_Drop_64

Vesi

Wind_sign_64

Suruõhk

Speedometer_64

Elekter

ICU_Monitor_64

Mõõtmine

Ventilatsioon

Olekupõhine hooldus

Auditid

   Valgustus

Säästlik valgustus ei pea tingimata langetama ümbritseva keskkonna kvaliteeti!

Säästlik tulevikuvalgustus tõstab ümbritseva keskkonna kvaliteeti. Prognoositakse, et aastaks 2030 kasvab inimkonna ressursivajadus kahe maakerani – sellel oleksid laastavad tagajärjed. Üksikisikutel ei ole võimalik kogu energiasüsteemi muuta, see nõuab poliitilisi otsuseid ning kõikide riikide koostööd. Küll aga saab iga tarbija muuta oma harjumusi ja suurendada energiatõhusust. Meie ülesandeks on aidata klientidel säästa elektrienergia tarbimiselt ning pakkuda säästlikke ja kõikidele nõuetele vastavaid valgustuslahendusi.

Lahendused on kavandatud vastavalt standardites määratud nõuetele ning arvestades kõiki valgustusparameetreid. Tulemuseks on pika elueaga, mugavalt kasutatavad, optimaalselt juhitud ning heaolutunnet tõstvad lahendused.

Meie eesmärk on pakkuda lahendusi, mille tasuvusaeg jääb alla 3 aasta. Sealjuures pakume täisteenust alates nõuandmisest ja analüüsidest ning lõpetades paigaldusega. Suhtlus kliendiga on meile südameasjaks ning kliendi probleemid meie prioriteediks.

Valdkonnad: tänavavalgustus, tööstusvalgustus, kontori valgustus, kodu- ja erivalgustus.

Teenused ja tooted: tasuvusarvutuste koostamine, valgustusprojektid, valgustusplaneeringud, valgusmõõtmised, juhtimissüsteemid ja lahenduste paigaldus.

Valgustus – keerulisim valdkond, suurim sääst.

   Küte

Ruumide küttel on meie kliimas kanda oluline osa meie igapäevaelus, heaolus ning produktiivsuses. Kahjuks moodustab olulise osa meie kuludest ka ruumide küttele kuluv rahasumma ning seda aina enam. Loodusseaduste vastu aga ei saa ja kui temperatuur väljas langeb, kasvavad ruumide küttekulud paratamatult. Kuidas hoida aga kulusid kokku, kui soovitakse mugavuses järeleandmisi mitte teha? Kõige lihtsam variant, mis säilitab mugava sisekliima ruumis viibimise ajal, on juhtida küttesüsteemi selliselt, et ajal, mil ruumi ei kasutata, hoitakse seal madalamat temperatuuri – väike temperatuuride vahe ümbritseva suhtes tähendab ühtlasi madalamaid küttekulusid. Näiteks veekraani ei jäta me kodunt lahkudes jooksma ega auto mootorit tööle, kui õhtul koju jõuame. Miks peaksime siis hoidma endale mugavat temperatuuri ruumides ajal, kui me ise ruumis ei viibi?

Hoiame Kokku Grupp OÜ on spetsialiseerunud küttejuhtimise süsteemide müümisele ja paigaldamisele, omades selles vallas hulgaliselt kogemusi. Oleme paigaldanud küttejuhtimissüsteeme nii eramutele, büroohoonetele, ühiskondlikele hoonetele kui tööstushoonetele.

Oma kogemustele toetudes võime häbita öelda, et tulemust annab küttejuhtimise süsteem kõikide hoonetüüpide puhul – nii saab näiteks büroo- ja tootmishoonetel alandada temperatuuri 58%-l kogu kütteperioodi ajast (võttes aluseks 10-tunnised tööpäevad argipäeviti), elamutes aga päeval, kui inimesed viibivad tööl või öösel, mil inimesed magavad. Ajaliselt on võimalik programmeerida süsteem nii, et enne, kui inimesed taas ruumi kasutama hakkavad, köetakse ruumi temperatuur seadistatud mugavale tasemele. Samuti on oluline, et ruume saab juhtida eraldi ning seadmed on lihtsasti ühilduvad, kergesti juhitavad ja esteetilise välimusega. Tasuvusajad on siiani jäänud kuni 3 aasta juurde, olenevalt eelnevast süsteemist, kasutusprofiilist ja ilmast.

Teenused: tasvusarvutuste koostamine, projekteerimine, süsteemide hindamine, energiatõhussus- ja kütteenergia valiku analüüsid, lahenduste paigaldus.

Tooted: küttejuhtimissüsteemid, targa maja lahendused, päikesepaneelid, ventilaator- ja soojustagastussüsteemid.

Küttejuhtimine tagab mugava sisekliima madalamate arvetega.

   Vesi

Veesäästu valdkond on kõige lihtsamate võtetega kontrolli alla võetav energialiik Teie hoones. Hoiame Kokku Grupp OÜ pakub kvaliteetseid EcoSmart põhimõttel baseeruvaid Hansgrohe kraaniotsikuid ja käsidušše, mis kasutavad vettsäästvat aeraatortehnoloogiat. Süsteem tagab, et läbi segisti voolav vesi segatakse õhumullidega, mis tekitab suurema surve efekti ning samal ajal hoiab kokku ligi 50 protsenti tarbitavast veest.

Kasutaja seisukohast muutub veejuga ühtlasemaks ja pritsib vähem, haldaja seisukohast aga voolab kraanist läbi 50 % vähem vett, mille eest hiljem tasuda on tarvis. Meie pakutavad tooted ühilduvad kõikide enamlevinud segistitega ning veesäästu tehtud investeeringute tasuvusaeg on keskmiselt 6 kuud. Veesäästu tehnoloogiate rakendamine ei nõua eriprojekte, seadmete paigaldus on lihtne ja saavutatav tulemus kohene.

Teenused: tasuvusarvutuste koostamine, tarbimisanalüüsid, lahenduste paigaldus ja veetarbimise mõõtmine.

Tooted: vettsäästvad dušid ja segistid, soojustagastussüsteemid, automaatsed ning reguleeritavad segistid.

Veesääst – lihtsaim lahendus, kiireim tasuvusaeg!

   Elekter

Kas sa tead, kui palju Teie erinevad tehnosüsteemid energiat tarbivad? Kas see kulu on mõistlik? Kui ei tea, siis meie suudame Teid aidata. Monitooringu käigus selgitame täpselt välja, kuhu kui palju energiat kulub ning pakume välja konkreetsed lahendused energiakulu vähendamiseks.

Lühiajaline monitoorimine on konkreetse tarbija elektrikulu jälgimine reaalajas teatud perioodi jooksul. Monitoorimise tulemuseks on täpsed andmed, kui palju ja mis ajal monitooritav seade energiat tarbib.

Selgitame välja Teie:

 • tarbijate jaotuse ja bilansi;
 • seadmed, mis on unustatud sisse ajaks, kui seda vaja pole;
 • seadmed, mille energiakulu on suurem kui tootja poolt ette nähtud;
 • seadmete ja hoonete standby tarbimise;
 • seadmed, mis on valesti reguleeritud või juhitud;
 • tarbimisharjumuste mõju energiakulule või säästule;
 • reaktiivenergia kulu.

Saame monitoorida kõiki elektriseadmeid alates laualambist või nõudepesumasinast kuni tervete hoonekomplekside või tootmisseadmeteni. Monitooringu põhjal tehakse konkreetsed ettepanekud, kuidas peaks edasi tegutsema ning kui palju need tegevused täpselt kokku hoiavad.

Teenused: aktiiv- ja reaktiivenergia monitoorimine, stand-by elimineerimine, tarbimisanalüüsid, arvestite kontroll, pinge mõõtmine, elektri kvaliteedi mõõtmised ja analüüsid.

Tooted: aktiiv ja reaktiivenergia monitorid ja süsteemid.

Monitooring – standby’st reaktiivenergiani!

   Mõõtmine

Kas mõõtmissüsteemid on liiga kallid ja keerulised? Kuidas saada infot mõõtjast tarkvarasse lihtsalt ja mõistliku hinna eest? Lahendus peitub universaalses gateway’s mõõtjate ja tarkvara vahel. Hoiame Kokku Grupp OÜ arendab välja seadet, millega on võimalik saada mistahes infot mistahes mõõtjast mistahes teed pidi mistahes tarkvarasse.

Olemasolevad mõõtmissüsteemid on väga kallid ja madala funktsionaalsusega. HKG pakub võtmed kätte terviksüsteemi, mis on plug&play, turvaline ja mõistliku hinnaga. Kliendil pole vaja teha suuri investeeringuid olemasoleva süsteemi välja vahetamiseks või uuendamiseks. Reaalajas monitoorimine, andmete visualiseerimine ja graafiline analüüs, automaatsed alarmid, raportid ja arveldus on vaid mõningad funktsioonid pakutavas süsteemis.

Teenused: projekteerimine, tarbimisanalüüsid, automaatarveldamine, alarmide ja indikatsioonide seadistamine, kauglugemine, mõõteinfo lugemine ja arhiveerimine.

Tooted: mõõtmistarkvarad ja -süsteemid.

Selleks, et säästa, tuleb mõõta.

  Suruõhk

Suruõhu süsteemides on võimalik saavutada märkimisväärset energia kokkuhoidu kasutades nii kaasaegseid jälgimis- ja kontrollsüsteeme kui ka rakendades lihtsaid näpunäiteid.

HKG annab nõu, kuidas säästa energiat suruõhu süsteemis. Pakutav teenus hõlmab olemasoleva pneumaatilise süsteemi monitoorimist ja mõõtetulemuste analüüsi, et selgitada välja võimalikud suruõhu kokkuhoiu meetmed.

Suruõhu energiasäästlikkuse hindamisel tuleb keskenduda ühekaheteistkümnele põhilisele punktile, mis annavad maksimaalse tulemuse:

 • korrektne dimensioneerimine;
 • torustiku pikkus;
 • kontrollerite optimeerimine;
 • energia taaskasutus;
 • süsteemi seiskamine;
 • surve langetamine;
 • hõõrdumise vähendamine;
 • lekete vähendamine;
 • õhu säästlik kasutamine;
 • rõhulangude vähendamine;
 • õigete komponentide valimine.

Mida pakub HKG teile, et vähendada energiakulusid teie pneumaatilises süsteemis?

 • Lekete tuvastus ja kaardistus
 • Suruõhu vooluhulga ja rõhu mõõtmine kogu süsteemi ulatuses
 • Suruõhu süsteemi elektrikulu mõõtmine
 • Mõõtetulemuste analüüsimine ja võimalike energiasäästu meetmete välja töötamine
 • Meetmete rakendamine, elluviimine ja projekti juhtimine

Mõõtmise ja analüüsi tulemustest valmib täpne ja põhjalik dokumentatsioon, mille rakendamisel vähenevad pneumaatilise süsteemi energia kulud kuni 50%.

   Ventilatsioon

Ventilatsioon kannab kõige olulisemat rolli ruumide sisekliimas, mis mõjutab otseselt ruumis viibivate inimeste produktiivsust ja õpitulemusi. Kandva rolliga kaasneb ka vastav kulu, mis moodustab hoonete energiatarbimist ühe suurema osa. Ventilatsioonikulude vähendamine on üks keerukamaid ülesandeid, kuna puudub üks kindel valem, võte või tehnoloogia. Kõik sõltub kõigest ja vaid ühe parameetri muutmine võib tuua kaasa rohkem kahju kui kasu. Kas ventilatsioon on piisav ja hea, on ruumis viibijate tunnetuslik ja subjektiivne hinnang, millega tuleb alati arvestada ja sellest lähtuvalt toimida.

Näiteks valgustuse kohapealt on lihtne öelda, kas töövälisel ajal, kui ruume ei kasutata, on valgustus efektiivselt juhitud või mitte – tuled on kas välja lülitatud või põlevad. Kas ventilatsioon toimib ebaefektiivselt – sellest saab aimu ainult siis, kui reaalselt mõõta kõiki olulisi parameetreid korraga ja neid analüüsida. Ventilatsiooni efektiivse ja vajaduspõhise töötamise aluseks on automaatika, mis peab olema peenhäälestatud, süsteemselt hooldatud ja seiratud. Ühe lihtsa nupuvajutusega, kus süsteem viiakse püsivalt maksimaalselt tööle (kuna mõnel pool ei jagunud õhku), võidakse tekitada tuhandetesse eurodesse küündivat ebamõistlikku kulu. Selliste olukordade vältimiseks on vajalik iga samm läbi mõelda ja otsida probleemide põhjuseid, mitte minna tagajärgi likvideerima.

Tulenevalt valdkonna keerukusest, on Hoiame Kokku Grupp OÜ spetsialiseerunud ventilatsiooni automaatika paigaldusele, seadistamisele ja peenhäälestamisele. Olulisel kohal on olemasolevate süsteemide hindamine, lahenduste projekteerimine ja nende realiseerimine. Oma kogemustele toetudes võime öelda, et tulemust annab ventilatsiooni süsteemide häälestamine ja automatiseerimine kõikide hoonetüüpide puhul – nii saab näiteks büroo- ja tootmishoonetel vähendada ventilatsiooni tööd 50%-l kogu ajast, võttes aluseks 10-tunnised tööpäevad argipäeviti. Süsteemid on võimalik häälestada töötama nii, et kui ruumides viibivad inimesed ja õhukvaliteet langeb, intensiivistub ventilatsiooni töö ja vastupidi. Süsteemide häälestuse ja automatiseerimiste tasuvusajad on väga varieeruvad, jäädes mõnest kuust kuni viie aastani. Oluline on, et ventilatsiooni automaatika töötaks sünkroonis kõigi teiste tehnosüsteemidega ja välditakse olukorda, kus süsteemid üksteist üle trumpavad – köetakse ja jahutatakse samaaegselt.

Teenused: tasuvusarvutuste koostamine, projekteerimine, süsteemide hindamine, sisekliima analüüsid, lahenduste paigaldus, süsteemide seadistus ja häälestus, seire.

Tooted: automaatika-, mõõtmis- ja seiresüsteemid.

Ventilatsiooni automaatika tagab hea sisekliima efektiivselt ja mõistliku kuluga.

   Olekupõhine hooldus

Hooldustööde teostamisel tööstuses tuleb rõhuda ohutusele, kiirusele, kvaliteedile ning tasuvusele. Rakendades ultraheli hooldustöödes, on võimalik märkimisväärselt parandada hooldustööde efektiivsust, kvaliteeti ning vähendada kulutusi. Ultraheli avaldub defekti, tõrke või liigse kulumise tekke algfaasis, kui masinaosad või seadmed pole veel püsivalt kahjustunud. Mõõtes ja avastades tekkivat ultraheli, on võimalik ennetada suuremahulisi tootmisseisakuid, planeerida pikemalt ette hooldustegevusi, viia läbi põhjendatult ennetava eesmärgiga suuremahulisi hooldustöid ning kontrollida töö kvaliteeti. Ultraheli avaldub kõikjal. Tööstuses ja tootmises on tavaliseks ultraheli tekkepõhjuseks hõõrdumine.

 • Kahe erineva rõhuga gaasi turbulents ehk gaasidevaheline hõõrdumine.
 • Vedelike ja gaaside hõõrdumine vastu tahkiseid nagu torud ja trassid.
 • Tahkiste omavaheline hõõrdumine ja vibreerimine.

Ultraheli abil defektide ja kulumise otsimisel või mõõtmisel tuleb rakendada fantaasiat – variante ja kohti ultraheli tekkimiseks on lõputult. Tavapärasemad kasutusalad ultrahelile hooldustöödes on järgnevad.

 • Suruõhu või teiste gaaside lekete avastamine ja lekkepunktide suuruste hindamine.
 • Hüdro- ja gaasisüsteemide ventiilide ja kraanide töö ning lekkekindluse kontrollimine.
 • Blokeerunud või püsivalt avatud auruventiilide avastamine mõõtes auru hõõrdumisel tekkivat ultraheli.
 • Rihm- ja kettülekannete, sidurite, laagrite ja teiste mehaaniliste elementide intensiivsest kulumisest ja löökkoormustest tingitud kahjustuste ennetav avastamine ultraheli abil.
 • Pumpade kavitatsiooni intensiivsuse hindamine ja kolbmootorite või -pumpade klappide töö kontroll.
 • Kõrg- ja keskpinge süsteemide inspektsioon ehk koroona avastamine, et ennetada elektriisolatsiooni kahjususi ja läbilööke.
 • Laagrite ja teiste mehaaniliste elementide korrektse määrimise teostamine.
 • Madalsageduslike pöörlevate süsteemide vibratsiooni ning hõõrdumise intensiivsuse analüüsimine.
 • Suletud süsteemide, anumate ja mahutite hermeetilisuse kontroll.

SDT ultraheli lahendused pakuvad võimalust täiendada ja parandada tööstushooldusprogramme. Meie eesmärgiks on liikuda edasi kulukalt avarii- ja ebaefektiivselt kalendripõhiselt hoolduselt ennetavale olekupõhisele hooldusele. Efektiivne hooldusprogramm koosneb mõõtmistest, mõõtetulemuste analüüsist ning põhjendatud otsustest seadmeid või süsteeme õigeaegselt parandada või hooldada tagades minimaalse tootmisseisakute kulu. Ultraheli on selle juures parim tehnoloogia, millega on võimalik teostada mõõtmisi erinevates süsteemides ja valdkondades väikese ajakulu ning lihtsate analüüside abil.